Swecrafts Villkor

- SVENSKA -

Genom att använda eller på något sätt utnyttja någon av de tjänster Swecraft erbjuder så godkänner du alla Swecrafts villkor. Om du inte gör detta eller om du brutit någon av våra villkor så är du förbjuden att använda eller få tillgång till den här webbplatsen och / eller helheten av våra tjänster. Observera att både vår Minecraftserver samt Teamspeak ligger under våra tjänster. Varumärken, Minecraftrelaterat innehåll samt Minecrafts material är upphovsrättskyddade av Mojang AB eller dess licensgivare.
Den här webbplatsen är en del av Swecraft och är inte associerat med Mojang AB.

Registrering
Genom registrering till någon av Swecrafts tjänster så accepterar du följande villkor

Swecraft reserverar sig rätten att neka eller avvisa (bannlysa) alla användarnamn.

Vi förbehåller oss rätten att permanent bannlysa namn som kan ge andra spelare bilden av att du är en av Swecraft:s personalmedlemmar.

Modifikation Swecrafts villkor

Swecraft reserverar sig rätten till att ändra dessa villkor med jämna mellanrum utan förvarning. Du bekräftar och accepterar att det är ditt ansvar att granska detta användaravtal med jämna mellanrum för att bekanta dig med eventuella ändringar. Din fortsatta användning av den här webbplatsen, eller andra tjänster som tillhandahålls av Swecraft, efter sådana ändringar kommer att utgöra bekräftelse och godkännande av de ändrade villkoren.

Webbplats- / Servervillkor

1. Villkor

Genom att besöka denna webbplats accepterar du att vara bunden av denna webbplats allmänna villkor, alla tillämpliga lagar och förordningar, samt accepterar du att det är du som är ansvarig för att följa alla tillämpliga lagar, både lokalt och regionalt. Du accepterar även att du följer alla regler som är stiftade i vårat regelverk.

2. Användarlicens

Det är tillåtet att tillfälligt ladda ner en kopia av materialet (information eller programvara) på Swecrafts webbplats för personligt, icke-kommersiellt bruk. Detta är beviljandet av en licens, inte en överlåtelse av äganderätten. Under denna licens får du inte:

Ändra eller kopiera material; Använda materialet till något som helst kommersiellt syfte, eller för offentlig visning (komersiella eller icke-kommersiella); Försök att dekompilera eller dekonstruera någon programvara som finns på Swecrafts hemsida; Ta bort någon slags upphovsrätt eller annan äganderätt på anteckningar från material; eller Överföra materialet till en annan person eller "spegla" materialet på någon annan server. Denna licens upphör automatiskt om du bryter mot någon av dessa begränsningar och kan sägas upp av Swecraft när som helst. När du använt klart materialet eller vid brytande mot denna licens måste du förstöra all material i din ägo vare sig det är elektroniskt eller i tryckt format.

Allt material på Swecraft tillhör Swecraft. Detta innebär, men är inte begränsat till, att allt du bygger kan komma att användas i marknadsföringssyftet (eller andra syften) i Swecrafts namn.

3. Disclaimer

Materialet på Swecrafts webbplats tillhandahålls "i befintligt skick". Swecraft ger inga garantier, uttryckliga eller underförstådda, och härmed frånsäger sig och omintegör alla andra garantier, inklusive utan begränsning, underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, eller icke-intrång i immateriella rättigheter eller andra kränkningar av rättigheter. Vidare har Swecraft inte några garantier eller gör några utfästelser om riktigheten, sannolika resultat, eller tillförlitligheten i användningen av materialet på Swecrafts webbplats eller på annat sätt hänför sig till sådant material på Swecrafts hemsida eller på några andra webbplatser som länkar till denna webbplats.

4. Begränsningar

Under inga omständigheter är Swecraft eller dess leverantörer vara ansvariga för eventuella skador (inklusive, utan begränsning, skadestånd för förlust av data eller vinst, eller på grund av avbrott i verksamheten,) till följd av användning eller oförmåga till användning av materialet på Swecrafts webbplats, även om Swecraft eller auktoriserad representat ifrån Swecraft blivit meddelad om detta muntligen eller skriftligen, angående möjligheten av sådana skador. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter begränsningar av underförstådda garantier, eller begränsningar av ansvar för följdskador eller oförutsedda skador så finns det en mögjlighet att dessa begränsningar inte gäller dig.

5. Revideringar och Errata

Materialen som förekommer på Swecraft hemsida kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. Swecraft garanterar inte att något av materialet på sin webbplats är korrekt, fullständigt eller aktuellt. Swecraft kan göra ändringar i material på sin webbplats när som helst utan förvarning. Swecraft gör dock inte några som helst åtaganden att uppdatera materialet.

6. Länkar

Swecraft har inte granskat alla webbplatser som är kopplade till dess webbplats på Internet och är inte ansvarig för innehållet på någon sådan länkad webbplats. Införandet av en länk på Swecrafts tjänster innebär inte ett godkännande av Swecraft. Användning av en sådan länkad webbplats sker på användarens egen risk.

7. Tillämplig lag

Eventuella ansökningar avseende Swecraft hemsida skall regleras av lagstiftningen i Nationen Sverige utan hänsyn till eventuella konflikter mellan lagbestämmelser.

8. Förbjudna åtgärder och innehåll

Vid arbete med Swecraft tjänster du kommer inte: Försök att samla in information från andra användare utan skriftligt godkännande från personen du försöker samla in information om. Posta något pornografiskt innehåll, detta inkluderar länkar och / eller webbplatser. Ladda upp något som helst skadligt innehåll eller virus. Mobba, trakassera eller skrämma andra användare. Delta i olaglig verksamhet; Användarna måste följa lagarna i Sverige. Delta i diskriminantanalysiskt innehåll. Försök att kringgå någon förvisning utan medgivande från Swecraft. Störa kommunikation, se "Störning av kommunikation".

9. Störning av kommunikation

Störande av kommunikation är något som hämmar det rena kommunikationsflödet mellan användarna på Swecraft.

Störande kommunikation inkluderar men är inte begränsad till:

Översvämningar: Posta ett alltför stort antal trådar eller inlägg är störande för kommunikation. Gör inte det.
Icke-engelska Kommunikation: Swecraft är en svenskspråkig samt engelskspråkig tjänst. Kommunikationen, särskilt innehåll som kan ses av många användare, kommer att genomföras på svenska och engelska men helst inte båda två i sammma inehåll. Detta innebär också att användarna på Swecraft kommer att använda det svenska eller engelska språket korrekt.
"L33tspråk" och omväxlande gemener / versaler (dvs "sKrIVa sÅhÄr") är svårt att läsa och kommer inte att tolereras.
Off-Topic trådar: Posta innehåll i ett avsnitt där det inte hör hemma (exempelvis: Att posta en tråd om hur stor pool du har hemma) samt att kommentera orelaterad information.
Övrigt: Kommunikation som stör enkelt bläddrande på webbplatsen kommer inte att tolereras. Detta inkluderar, men är ej begränsat till, ytterst stora bilder, stor ASCII-konst, eller länkar som går till en annan än den angivna bestämmelseorten (Exempel: Rick rullning(länkmanipulering(missvisande länkar))).

10. Konkurrerande servrar från spelare

Att som spelare på Swecraft driva en server är inget vi kan begränsa. Serverdrivandet i sig är inget regelbrott, men detta kräver att serverdrivandet sköts enligt vissa villkor:
1. Servern får inte vara kopierad från Swecraft och/eller vara för lik Swecraft.
2. Swecraft och en eventuellt konkurrerande server får inte blandas med varandra på något sätt. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, att du som serverägare tar med dig spelare från Swecraft till din egen server. Vilken väg du får in spelarna på gör ingen skillnad. Vare sig du gör detta genom tredjepartsapplikationer (såsom Skype, Kik, Voxer med flera) eller via Swecraft så får det samma konsekvenser. Notera dock att du om du gör detta genom tredjeparsapplikationer blir straffad för Avtalsbrott §10, om du gör detta genom Swecraft blir du straffad för serverreklam.
3. Du får inte försöka härma eller kopiera delar av Swecraft. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, dess plugins eller dess struktur.
Om du känner spelare sedan innan du började spela på Swecraft och startar en server tillsammans med dessa räknas det dock inte som ett brott mot dessa villkor. Om detta är fallet är det dock du som måste bevisa detta, och inte vi som måste motbevisa.
Även andra saker som inte specifierats i denna avtalstext kan leda till att du som serverägare inte får spela på Swecraft. Brott mot denna del av användarvillkoren straffas oftast med en permanent bannlysning. För gärna en kontinuerlig diskussion med högt uppsatta personalmedlemmar på Swecraft kring din server (och gör detta redan när din server startas!). På så sätt kan många konflikter undvikas.

11. Teamspeak

Swecrafts Teamspeak-server är en tjänst Swecraft tillhandahåller för muntlig kommunikation mellan spelare. Att använda Teamspeak som spelare är helt frivilligt. Du får sitta uppkopplad mot vår Teamspeak-server när du: Spelar på Swecraft, Är inne på någon annan av Swecrafts tjänster (Teamspeak självt ej inräknat), Är inne på någon annan, med Swecraft icke-konkurrerande tjänst (exempelvis annat spel), Inte är inne på någon annan tjänst över huvud taget Du får alltså inte vara uppkopplad mot Teamspeak-servern om du samtidigt är uppkopplad mot en med Swecraft konkurrerande tjänst. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, andra Minecraft-servrar. Upprepande inloggningar följt av utloggningar inom ett kortare interval kommer att anses av oss på Swecraft som försök till en överbelsatningsattack då detta påverkar vår nätverkskapacitet negativt.

Serverns ägare kan dock göra undantag från detta, och välja tider då det är totalförbjudet att göra annat än att spela Minecraft på Swecraft. Vi på Swecraft är inte skyldiga att i förhand säga till om detta.

Teamspeaks innehåll och material är upphovsrättskyddat av Teamspeak Systems GmbH eller dess licensgivare. Den här webbplatsen är en del av Swecraft och är inte associerat med Teamspeak Systems GmbH.

12. Regelbrott
All personal där: ägare, värdar, annonsörer, tjänstemän, chefer, anställda, partners samt andra parter i samband med Swecraft, ingår; förbehåller sig rätten, med rätt behörighet, att med tvång få dig att lämna servern, permanent eller tillfälligt, med ingen chans till återbetalning. Viktigt att notera är att detta kommer aldrig ske obefogat - Detta kommer endast ske när det gäller extrem regelbrytning. Om du följer reglerna, kommer du aldrig att förbjudas tillträde till någon av våra tjänster, rätt och slätt. Vi diskuterar aldrig andra spelares bannlysningar med utomstående. Detta innebär att vi inte kommer att svara på någon form av kommunikation som rör en utomstående spelare. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, chattmeddelanden på någon av våra tjänster, mail, telefon eller Teamspeak. Misslyckande att följa dessa regler kan komma att resultera i en avstängning från någon eller alla av våra tjänster beroende på graden av ihärdigheten.

13. Avstängningsföljder
Vi på Swecraft där: ägare, värdar, annonsörer, tjänstemän, chefer, anställda, partners samt andra parter i samband med Swecraft, ingår; förbehåller sig rätten, med rätt behörighet, att upphäva en avstängning, permanent eller temporärt. Vi kan i samband med upphävandet av den eller de avstängda, att temporärt eller permanent, avsiktligen tillåta den drabbade parten att tillgå en del av våra tjänster, eller samtliga våra tjänster, i väntan på en utredning eller flera utredningar beroende på magnituden av angelägenheten. Swecraft behöver inte att tillkännage anledningen till att, temporärt eller permanent tillåta den eller de påverkade parter att tillgå våra tjänster, officiellt - varken via hemsidan eller på Minecraftservern.

14. Integritet
Din integritet är mycket viktig för oss. Därför har vi utvecklat denna policy för att du ska förstå hur vi samlar in, använder, lämnar ut, samt använda de personuppgifter vi tillhandahåller. Följande beskriver vår integritetspolicy.

Före eller vid tidpunkten för insamling av personuppgifter, kommer vi att identifiera de ändamål för vilka uppgifter samlas in. Vi kommer att samla in och använda personuppgifter enbart i syfte att uppfylla dessa ändamål som specificerats av oss, såvida vi inte inhar samtycke från den berörda personen eller om det står som krav av oss enligt lag. Vi kommer endast att behålla personuppgifter så länge som krävs för att uppfylla dessa syften. Vi kommer att samla in personlig information på lagligt och rättvist sätt och, när lämpligt, med vetskap eller samtycke av personen i fråga. Personuppgifter bör vara relevanta för de ändamål ab vilket den ska användas, och, i den utsträckning som krävs för dessa ändamål, den bör även vara korrekt, fullständig och aktuell. Vi kommer att skydda personlig information genom rimliga säkerhetsåtgärder mot förlust eller stöld, samt obehörig åtkomst, avslöjande, kopiering, användning eller modifiering. Vi kommer att göra information om vår policy och praxis tillgänlig för våra kunder, spelare, eller andra parter, i samband med hanteringen av personuppgifter. Vi strävar efter att bedriva vår verksamhet i enlighet med dessa principer för att säkerställa att sekretessen för personuppgifter skyddas och underhålls.

15. Användaravtal för Swecrafts tjänster

Vi förbehåller oss rätten att ändra, med eller utan förvarning, någon rang än vad för pris som har angivits. Vi förbehåller oss också rätten att ändra innehållet i en viss rang - fördelarna med en viss rang kan förändras, och du kommer inte att ha rätt till de gamla rangfördelar om vi ändrar dessa. Men lita på att ingen rangfördel, eller något annat objekt i vår presentation över fördelar, kommer att ändras utan giltigt serverbalanserat skäl. Du samtycker till att hålla personalen på Swecraft, där, ägare, värdar, annonsörer, tjänstemän, anställda, partners och alla andra parter i samband med denna servers personal ingår, skadelösa. Detta innebär att du, genom att acceptera dessa villkor, accepterar att du inte kommer lägga fram någon rättegång eller annan rättslig prövning mot servern eller dess personal av någon som helst anledning, vare sig i samband med ett donation eller inte. Du förstår och accepterar att din användning av denna webbplats och de tjänster eller innehåll som tillhandahålls görs tillgänglig och ges till dig på egen risk.

Denna tjänst erbjuds till dig som den är och vi frånsäger sig uttryckligen alla garantier av något slag, uttryckligen eller underförstått, inklusive men inte begränsat till garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål och icke-intrång. Du förstår och accepterar att varken vi eller någon deltagare i tjänsten ger professionell rådgivning av något slag och därmed användningen av sådana råd, eller någon annan information, är helt på egen risk och utan vårat ansvar av något slag. Vissa jurisdiktioner tillåter inte friskrivning av underförstådda garantier och ovanstående friskrivningsklausul kanske inte dig.

16. Donationsöverenskommelse
Om du väljer att bidra med en donation till Swecraft så kommer den att användas till att betala serverkostnaden samt andra serverrelaterade kostnader. Eftersom detta är en donation kommer den ses som sådan. Alltså är detta inte en donation för saker eller en service utan en gåva för att hjälpa servern. Skulle du bli avstängd, tillfälligt eller permanent, för att bryta mot serverreglerna kommer du inte få tillbaka din donation. Om du skulle försöka att göra en såkallad chargeback, det vill säga, försök till att ta tillbaka pengarna så kommer detta resultera i en permanent avstängning från servern, detta eftersom vår ekonomi påverkas starkt. Skulle du sakna någonting av ovanstående ting är det ditt ansvar att kontakta oss för att få dessa. Swecraft diskuterar inte donationer med spelare eller andra delparter. Vi reserverar oss för eventuella stavfel, skrivfel, fel eller ändringar.

- ENGLISH -

By using or accessing any of Swecraft's services you are agreeing to Swecraft's Terms and Conditions. If you do not or have failed to comply with any of our terms and conditions you are prohibited from using or accessing this site and/or the entirety of our services.

Trademarks and copyrights Minecraft content and materials are trademarks and copyrights of Mojang AB or its licensors. All rights reserved. This site is a part of Swecraft and is not affiliated with Mojang AB.

Registration By registering to any Swecraft services you agree to these terms and conditions:

We are allowed to permanently ban any users with names that are to close to a user in our Staff team, to aviod misunderstandings.

Swecraft reserves the right to deny or reject any username.

Modification of the Terms and Conditions We reserve the right to change this terms and conditions from time to time without notice. You acknowledge and agree that it is your responsibility to review this User Agreement periodically to familiarize yourself with any modifications. Your continued use of this site after such modifications will constitute acknowledgment and agreement of the modified terms and conditions.

Web Site/Server Terms and Conditions of Use 1. Terms

By accessing this web site, you are agreeing to be bound by these web site Terms and Conditions of Use, all applicable laws and regulations, and agree that you are responsible for compliance with any applicable local laws. If you do not agree with any of these terms, you are prohibited from using or accessing this site. The materials contained in this web site are protected by applicable copyright and trade mark law.

2. Use License

Permission is granted to temporarily download one copy of the materials (information or software) on Swecraft's web site for personal, non-commercial transitory viewing only. This is the grant of a license, not a transfer of title, and under this license you may not:

Modify or copy the materials; Use the materials for any commercial purpose, or for any public display (commercial or non-commercial); Attempt to decompile or reverse engineer any software contained on Swecraft's web site; Remove any copyright or other proprietary notations from the materials; or Transfer the materials to another person or "mirror" the materials on any other server. This license shall automatically terminate if you violate any of these restrictions and may be terminated by Swecraft at any time. Upon terminating your viewing of these materials or upon the termination of this license, you must destroy any downloaded materials in your possession whether in electronic or printed format. 3. Disclaimer

Everything that is done at Swecraft is property of Swecraft. This means - but is not limited to - that everything you build can be used for marketing and for other uses.

The materials on Swecraft's web site are provided "as is". Swecraft makes no warranties, expressed or implied, and hereby disclaims and negates all other warranties, including without limitation, implied warranties or conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement of intellectual property or other violation of rights. Furthermore, Swecraft does not warrant or make any representations concerning the accuracy, likely results, or reliability of the use of the materials on its Internet web site or otherwise relating to such materials or on any sites linked to this site.

4. Limitations

In no event shall Swecraft or its suppliers be liable for any damages (including, without limitation, damages for loss of data or profit, or due to business interruption,) arising out of the use or inability to use the materials on Swecraft's Internet site, even if Swecraft or a Swecraft authorized representative has been notified orally or in writing of the possibility of such damage. Because some jurisdictions do not allow limitations on implied warranties, or limitations of liability for consequential or incidental damages, these limitations may not apply to you.

5. Revisions and Errata

The materials appearing on Swecraft's web site could include technical, typographical, or photographic errors. Swecraft does not warrant that any of the materials on its web site are accurate, complete, or current. Swecraft may make changes to the materials contained on its web site at any time without notice. Swecraft does not, however, make any commitment to update the materials.

6. Links

Swecraft has not reviewed all of the sites linked to its Internet web site and is not responsible for the contents of any such linked site. The inclusion of any link does not imply endorsement by Swecraft of the site. Use of any such linked web site is at the user's own risk.

7. Governing law

Any claim relating to Swecraft's web site shall be governed by the laws in Sweden without regard to its conflict of law provisions.

8. Prohibited Actions and Content

When using any Swecraft services you will not:

Attempt to gather information from other users unless they are notified. Post any pornographic content, this includes links and or sites. Upload any malicious content or viruses. Bully, harass, or intimidate any user. Engage in illegal activities; Users will have to abide by the laws of the Sweden Engage in discriminant content. Attempt to circumvent any banishment without the consent of Swecraft. Disrupt communications, see "Disruption of Communications".

9. Disruption of Communications

Disruptive communication is anything that inhibits the clean flow of communication between users on Swecraft.

Disruptive communication includes but is not limited to:

Flooding: Posting an excessive number of threads or posts is disruptive to communication. Don't do it. Non-Swedish or English Communication: Swecraft is an Swedish-English language service. Communication, particularly content viewable by many users, will be conducted in the Swedish or English language. This also means that users will use the Swedish or English language properly. "Leet speak" and alternating upper/lowercase letters (i.e. "tYpInG lIKe ThIS") are difficult to read and will not be tolerated. Off-Topic Posting: Posting content in a section it doesn't belong in (Example: Posting a thread about a unicorns on the reports forum.) Replying to content with unrelated information. Miscellaneous: Communication that disrupts the easy browsing of the site will not be tolerated. This includes exceedingly large pictures, large ASCII art, or links that go to a destination other than the one stated. (Example: Rick rolling.)

Running other servers as a player at Swecraft

To the players on Swecraft power a server is nothing we can limit. To run a server is not punishable, but this requires that the server is carried out under certain conditions:
1. The server may not be copied from Swecraft and / or be too similar Swecraft.
2. Swecraft and possibly competing server must not be mixed with each other in any way. This includes, but is not limited to, that you as a server owner are bringing players from Swecraft to your own server. Which way you get the players to your server make no difference. Whether you do this through third party applications (such as Skype, Kik, Voxer and others) or via Swecraft will be getting the same consequences. Note that if you do this by Third party applications, you're to be punished for Avtalsbrott §10 (not complying with the terms of use, §10), if you do this by Swecraft you will be punished for Advertising.
3. Do not try to imitate or copy portions of Swecraft. This includes, but is not limited to, its plugins or its structure.
If you feel the players since before you started playing on Swecraft and start a server with these counts, however, not as a breach of these terms. If this is the case, it is up to you to prove this, and not we who must prove that you're guilty.
Other things thas has not been specified in this Agreement text may lead to you as a server owner being banned from Swecraft. Violation of this provision of the Terms is usually punished with a permanent ban. Please maintain a continuous discussion with senior staff members at Swecraft about your server (and do this already when your server is started!). In this way, many conflicts can be avoided.

11. Teamspeak
Swecraft's Teamspeak server is a service Swecraft provide for oral communication between players. Using Teamspeak is entirely voluntary. You get to be connected to our TeamSpeak server when you are: Playing on Swecraft, connected to any other of Swecraft's services (Teamspeak itself not included), playing something non-competing towards our services (such as another game) or when you're not connected to any other service whatsoever. You're not allowed to be connected to the Teamspeak server if you're simultaneously connected to one of Swecraft's competing services. This includes, but is not limited to, others Minecraft servers.

The owners are allowed to make exceptions from this, and choose times when the users of Teamspeak are only permitted to play Minecraft (at Swecraft).

12. Rule Breaking
Any staff, owners, hosts, advertisers, officers, directors, employees, partners, and all other parties related to this servers staff reserve the right, with the appropriate permissions, to forcibly make you leave the server, permanently or temporarily, with no chance of refund – however this will never be unwarranted, this will only happen in the case of extreme rule-breaking. If you obey the rules, you will never be banned, plain and simple.

13. Banning Consequences
Any staff, owners, hosts, advertisers, officers, directors, employees, partners, and all other parties related to this servers staff reserve the right, with the appropriate permissions, to remove a ban, permanently or temporary. We can, in connection with the lifting of the suspended, temporarily or permanently, deliberately allow the affected party to access some, or all, of our services in anticipation of an investigation, or several investigations, depending on the magnitude of the affair. Swecraft does not need to declare the reason for the lifting of the suspended party.

14. Privacy Policy

Your privacy is very important to us.

Accordingly, we have developed this Policy in order for you to understand how we collect, use, communicate and disclose and make use of personal information. The following outlines our privacy policy.

Before or at the time of collecting personal information, we will identify the purposes for which information is being collected. We will collect and use of personal information solely with the objective of fulfilling those purposes specified by us and for other compatible purposes, unless we obtain the consent of the individual concerned or as required by law. We will only retain personal information as long as necessary for the fulfillment of those purposes. We will collect personal information by lawful and fair means and, where appropriate, with the knowledge or consent of the individual concerned. Personal data should be relevant to the purposes for which it is to be used, and, to the extent necessary for those purposes, should be accurate, complete, and up-to-date. We do not discuss donations with anyone. We will protect personal information by reasonable security safeguards against loss or theft, as well as unauthorized access, disclosure, copying, use or modification.
customers information about our policies and practices relating to the management of personal information. We are committed to conducting our business in accordance with these principles in order to ensure that the confidentiality of personal information is protected and maintained. User Agreement We reserve the right to change, with or without notice, any rank price that has been set forth. We also reserve the right to change the contents of a specific rank – the benefits of a certain rank can change, and you will not be entitled to the old rank benefits if we change it. Rest assured that no rank benefit, or any other item in the store, will be changed without a valid, server-balancing reason.

15. User Agreement
You agree to indemnify the staff, owners, hosts, advertisers, officers, directors, employees, partners, and all other parties related to this servers staff. By agreeing to these terms, you agree not to present any lawsuit or other legal challenge against the server staff for any reason, whether related to your purchase or not.

You understand and agree that your use of this website and any services or content provided is made available and provided to you at your own risk. It is provided to you as-is and we expressly disclaim all warranties of any kind, expressed or implied, including but not limited to the warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, and non-infringement. You understand and agree that neither us nor any participant in the service provides professional advice of any kind and thus use of such advice or any other information is solely at your own risk and without our liability of any kind. Some jurisdictions may not allow disclaimers of implied warranties and the above disclaimer may not apply to you only as it relates to implied warranties.

You expressly understand and agree that we shall not be liable for any direct, indirect, special, incidental, consequential or exemplary damages, including but not limited to, damages for loss of profits, goodwill, use, data or other intangible loss (even if we have been advised of the possibility of such damages), resulting from or arising out of (I) The use of or the inability to use the service, (II) The cost to obtain substitute goods and/or services resulting from any transaction entered into or through the service, (III) Unauthorized access to or alteration of your data transmissions, (IV) Statements or conduct of any third party on the service, or (V) any other matter relating to the service. Note that by accepting the terms in the document, you are also waiving your right, to take any action, legal or otherwise, against anyone or anything related to the staff, management, administrators, members, owners or any hosts of this server. You furthermore acknowledge that if
any part of this document is found to be invalid or unenforceable in any way, any parts not found to be invalid or unenforceable will be considered fully valid and binding.

16. Donation Agreement

If you choose to contribute with a donation to Swecraft it will be used for and only on server related expenses. As this is a donation is will be seen as such. It is not a payment for goods or service but is a gift towards keeping the server running. Should you find yourself being banned, permanently or temporary, for breaking server rules, you will not receive a refund of any donation. Any player who has a chargeback filed against us will result in a permanent ban. As this costs our server precious donation funding. If anything of the things you expect to recieve from us would somehow be missing, its your responsibility to contact us to obtain these things. We reserve the rights for any miss spellings, wrongs or changes.

--- COOKIES ---

Cookie Policy for Swecraft What Are Cookies As is common practice with almost all professional websites this site uses cookies, which are tiny files that are downloaded to your computer, to improve your experience. This page describes what information they gather, how we use it and why we sometimes need to store these cookies. We will also share how you can prevent these cookies from being stored however this may downgrade or 'break' certain elements of the sites functionality. For more general information on cookies see the Wikipedia article on HTTP Cookies... How We Use Cookies We use cookies for a variety of reasons detailed below. Unfortunately in most cases there are no industry standard options for disabling cookies without completely disabling the functionality and features they add to this site. It is recommended that you leave on all cookies if you are not sure whether you need them or not in case they are used to provide a service that you use. Disabling Cookies You can prevent the setting of cookies by adjusting the settings on your browser (see your browser Help for how to do this). Be aware that disabling cookies will affect the functionality of this and many other websites that you visit. Disabling cookies will usually result in also disabling certain functionality and features of the this site. Therefore it is recommended that you do not disable cookies. The Cookies We Set If you create an account with us then we will use cookies for the management of the signup process and general administration. These cookies will usually be deleted when you log out however in some cases they may remain afterwards to remember your site preferences when logged out. We use cookies when you are logged in so that we can remember this fact. This prevents you from having to log in every single time you visit a new page. These cookies are typically removed or cleared when you log out to ensure that you can only access restricted features and areas when logged in. In order to provide you with a great experience on this site we provide the functionality to set your preferences for how this site runs when you use it. In order to remember your preferences we need to set cookies so that this information can be called whenever you interact with a page is affected by your preferences. Third Party Cookies In some special cases we also use cookies provided by trusted third parties. The following section details which third party cookies you might encounter through this site. This site uses Google Analytics which is one of the most widespread and trusted analytics solution on the web for helping us to understand how you use the site and ways that we can improve your experience. These cookies may track things such as how long you spend on the site and the pages that you visit so we can continue to produce engaging content. For more information on Google Analytics cookies, see the official Google Analytics page. More Information Hopefully that has clarified things for you and as was previously mentioned if there is something that you aren't sure whether you need or not it's usually safer to leave cookies enabled in case it does interact with one of the features you use on our site. However if you are still looking for more information then you can contact us through one of our preferred contact methods. Email: support@swecraft.net